Dikter, slumpvis

Lärdomar

Man kan göra lärdomar
om man går nära

När man börjar darra
börjar man lära sig

Den andra har någonting
Det kan vara en kropp
och den kan vara varm

Det kan också
vara något annat
Nej det kan inte vara något annat

Det finns en gräns
Man kan känna gränsen
en bit ut från den kroppen

zonen där man darrar
och börjar känna strålning
och lärdom
och vill veta mer

 

Klicka här för ny dikt