Dikter, slumpvis

Gift att längta

Som en känsla av lycka
och gift. En kväll
Små vita fjärilar
överallt i gräset, solen
rakt in,
i vinkel in
under träden
Våtmarker, aldrig dikade

Gift att längta och tänka
och lyckan av samma

Det är bra här. Stråket
av sorg välsignar det

Inget fel finns
Oron bekräftar det

 

Klicka här för ny dikt