Betrakta dessa sidor som ett slags förråd eller arkiv. Skulle gärna skriva skafferi för jag tycker om sådana, men det vore kanske att väcka fel förhoppningar. Här finns samlat sådant som uppstått under lyckade, och ibland lyckliga, ögonblick  i verksamheten. Min förhoppning är förstås att det ska komma fler. Märkligt nog framstår Nätet som en förhållandevis säker plats i denna osäkra tid.