Dikter, slumpvis
Vet inte

Det kan vara så som man säger
men det är inte säkert

Många bortser helt enkelt
från det stora antalet bollar i luften

Många harklar sig i onödan
eller tystnar vid närmare eftertanke

Någonting får också mig
att välja en avvaktande hållning

Jag ser nu att vädret gör detsamma
sedan viker det av och försvinner bort

Horisonten är inte ett rakt streck
inte ens den

och jag
vet inte

Klicka här för ny dikt