Dikter, slumpvis
När jag brinner

När dom bränner upp mig
ska jag tänka på dig Maria

att det var vid den här tiden
som du brukade få klåda
i hårbotten och säja
att du måste äta mera grönt

den tiden, då kom solen in
på baksidan där vi hade en tunna
som var full av is och alltid
några möss från hösten innan

i ett svårt upplösningstillstånd
så du gick förbi utan att titta
och gick ut i parken för att sola
- den tiden var det, och är fortfarande

fast åren har gått, men när jag brinner
fast kanske dåligt, ska jag tänka på dig
och att du avskydde hundar
och att du aldrig blev riktigt van
vid mig

Klicka här för ny dikt