Dikter, slumpvis
Ett enda sätt

Kalla nätter med månsken,
och varmt i sovrummet. Då
vaknar vinterns flugor och kastar sig
mot fönstret som om deras trakter
ville brista. Då stiger jag upp
ur sängen och öppnar för dem. Aj
aj lilla fluga... och lycka till!
Men kanske någon undrar hur
en liten fluga ska kunna komma till månen.
En liten fluga, envis
som synden och ful som stryk, hur
en sådan ska kunna komma till månen.
Då måste man tänka att
enda chansen är att flyga.
Inget annat sätt finns
än att flyga. Och lycka till!

Klicka här för ny dikt