Dikter, slumpvis
När man inte kan

Det kommer till en punkt
när man inte kan läsa en tidning

för att den inte syns
eller för att man inte alls kan läsa

Därefter är det plötsligt ingenting
som man kan

man står där försvarslös
hela tiden tills dom kommer och frågar

och då svarar man nej
Det går inte

Klicka här för ny dikt