Vad är en ”text”? Det är mycket. Allt är texter, utom det som inte är, dvs det andra, ”verkligheten”.

Ordet har med textil att göra. Texare (latin) = väva, spinna, fläta. Texter är någonting som vävs, ”en sammanhängande, meningsfull följd av skrivna ord” (enl. NEO). Ord flätas med varann till ett slags mattor. Inte så täta, kanske som trasmattor. Gångmattor, man vandrar fram. Löpande text, den vill gå vidare, från vänster till höger. Linjärt. Ordbetydelserna läggs och tvingas tillsammans och fäster vid varann. Innebörder uppstår där, som när färger möts och läggs omlott. Det är hemligheten. Texten måste tydas.

Texter anses i allmänhet representera någonting utöver sig själva, och ibland beskriva verkliga förhållanden. Och så kan det naturligtvis vara, men samtidigt är de helt och hållet skapade och konstfulla, de är artefakter helt enkelt.

Någon har gjort dem. De är alltid subjektiva.

Sanning är något som ändå uppstår. En speciell lyskraft förlänas då. Evidens är ett ord. Uppenbarelse, någon gång. Kan inte förklaras.

Allt är texter. Om det sedan kallas dikter, artiklar, utredningar, manualer. har ingen betydelse, villkoren är desamma. Texter. Vad språk kan användas till.

Man sammanfattar, destillerar, förkortar nästan alltid. Tid pressas samman där. Men man kan drömma om att skriva texter i realtid för läsning i realtid. Utan syftningar. Att läsa högt, eller sjunga.